Pracownia architektoniczna Joanna Kaszkowiak

ARCHITEKTURA


Zajmujemy się wykonywaniem rysunków technicznych, inwentaryzacjami, projektami elewacji


Inwentaryzacje

Wykonujemy inwentaryzacje budynków: pomiary w terenie, rzuty (kompleksowe opracowanie rysunkowe każdego poziomu, wraz z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej), przekroje (czyli pionowe opracowanie budynku w dwóch wybranych miejscach), elewacje, bilans powierzchni całego budynku.

przykładowa inwentaryzacja budynku

Projekty elewacji

Zajmujemy się wykonywaniem projektów elewacji. Wykonujemy rysunki kolorystyki obiektów zabytkowych, przeznaczonych dla konserwatorów zabytków.

przykładowa kolorystyka elewacji

Rysunki techniczne

Opracowujemy rysunki techniczne architektoniczne takie jak: rzuty, przekroje, rysunki elewacji, detali architektonicznych. Opracowujemy rysunki do projektów mebli i inne.

przykładowe rysunki techniczne

Skontaktuj się z nami

ul. Wiosny Ludów 26, 64-500 Szamotuły, jk@pracownia-architektoniczna.com, tel. +48-602-863-361